محل پروژه: استان مازندران
کاربری: مسکونی
سال:‌ 1402
مساحت:‌ 490 مترمربع
کارفرما:‌ گروه طراحی و ساخت تنیاکو
تیم طراحی: نوشین ابوالحسنی، آرمان عسکری، حسین منفرد اصل، محسن فرهادی، سیدنوید آل‌یاسین، علی جلائی‌فر
شرح خدمات:‌ کنترل طراحی و فاز دو معماری، طراحی سازه، طراحی تأسیسات مکانیکی و برقی، هوشمندسازی، مدلسازی اطلاعات ساختمانی