محل پروژه: تهران، جردن
کاربری: مسکونی
سال: 1385
مساحت زیربنا: 1700 مترمربع
کارفرما: جناب آقای منظوری
معمار مسئول: فرزاد اصلانی
شرح خدمات سپید: طراحی معماری