محل پروژه: استان مازندران، سلمان‌شهر (متل قو)
کاربری: مسکونی
سال: 1400
مساحت زیربنا: 600 مترمربع
کارفرما: جناب آقای ابراهیمی
معمار مسئول: نوشین ابوالحسنی
تیم مهندسی: فرزاد آزادخانی
شرح خدمات سپید: طراحی معماری و طراحی محوطه