محل پروژه: لواسان
کاربری: مسکونی
سال: 1398
مساحت زیربنا: 1500 مترمربع
کارفرما: جناب آقای شیشه‌گر
معمار: دفتر دیگر (علیرضا تغابنی)
تیم مهندسی: مهدی بابایی‌زاده، میثم حسنی
شرح خدمات سپید: طراحی سازه