محل پروژه: امریکا، ایالت واشنگتن، سیاتل
کاربری: مرکز فرهنگی آموزشی
سال: 1400
مساحت زیربنا: 1500 مترمربع
کارفرما: سازمان غیرانتفاعی الفبا
معمار مسئول: مهدی بابایی‌زاده
تیم مهندسی: هدی همایونی، مهسا ابوترابی، سید هادی آل داوود، مریم بابایی‌زاده، سید محمد رضوی‌زاده، امیر پرنیان‌پور، مهدی لولاچیان
شرح خدمات سپید: طراحی معماری و معماری داخلی