محل پروژه: مازندران، روستای دستر
کاربری: مسکونی، آموزشی، تفریحی، تجاری، فرهنگی
سال: 1400
مساحت زیربنا: 3130 مترمربع
کارفرما: جناب آقای بینا
معمار: شرکت زندیگان (محمدرضا نیکبخت)
تیم مهندسی: مهدی بابایی‌زاده، حسین منفرداصل
شرح خدمات سپید: طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی، مدلسازی BIM تاسیسات