محل پروژه:‌ استان مازندران
کاربری: مسکونی
سال: ۱۴۰۱
مساحت: ۶۱۴مترمربع
معمار: شرکت زندیگان ( مهندس نیکبخت )

تیم طراحی: نوشین ابوالحسنی، محسن فرهادی، نوید آل یاسین، مریم بابایی زاده، مهدی بابایی زاده، علی جلایی‌فر، آرمان عسکری، حسین منفرد پریسا نجفیان، کیمیا لواسانی
شرح خدمات: طراحی معماری فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی، طراحی سازه، طراحی تأسیسات مکانیکی و برقی، مدلسازی اطلاعات ساختمانی