محل پروژه:‌ تهران، دانشگاه شریف
کاربری: خوابگاه
سال: ۱۴۰۰
کارفرما: دانشگاه شریف
معمار: مهدی بابایی‌زاده
تیم طراحی: مریم بابایی‌زاده، مهسا ابوترابی، سیدهادی آل‌داوود، محمدحسین کریمیان، محمدمهدی لولاچیان، نوشین ابوالحسنی
شرح خدمات سپید: طراحی داخلی معماری