محل پروژه: آمریکا، ایالت واشنگتن، سیاتل
کاربری: مسکونی
سال: 1399
مساحت زیربنا: 470 مترمربع
معمار مسئول: مهدی بابایی‌زاده
تیم طراحی: فرزاد اصلانی، هدی همایونی، احمد عسکری، نوشین ابوالحسنی
شرح خدمات سپید: طراحی معماری، معماری داخلی، انرژی و تهیه نقشه‌های ساخت