محل پروژه:‌ تهران، نیاوران
کاربری: مسکونی
سال: 1400-1401
مساحت: 180 مترمربع
کارفرما: آقای خویی
تیم طراحی: مهدی بابایی، مهسا ابوترابی، مهدی لولاچیان، محمد حسین کریمیان،

تیم اجرا: فرزاد آزادخانی، سید محمد لاجوردی،‌  فرید آزادخانی
شرح خدمات: مدیریت پیمان، طراحی داخلی و اجرا، طراحی تاسیسات