محل پروژه:‌ تهران، شهرک محلاتی
کاربری: مسکونی
سال: 1400-1401
مساحت: 160 مترمربع
کارفرما: آقای حکیمی
تیم طراحی: مهدی بابایی زاده ،‌مریم بابایی زاده، مهسا ابوترابی، مهدی لولاچیان

تیم اجرا: فرزاد آزادخانی، فرید آزادخانی، سید محمد لاجوردی
شرح خدمات: مدیریت پیمان، طراحی داخلی و اجرا، طراحی تاسیسات