مطالب توسط Hamidreza Hasheminasab

انتشار کربن در چرخۀ حیات ساختمان

توسط: نوشین ابوالحسنی، معمار و متخصص انرژی تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین ناشی از آثار انتشار گازهای گلخانه‌ای ازجمله دی‌اکسید کربن به اتمسفر است. مطالعه‌ای که سازمان ملل انجام داده، نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها تمامی فعالیت‌های مربوط به ساختمان‌سازی، بیش از یک‌سوم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند (UNEP 2009). با توجه به بیانیه […]

اینترنت اشیا و مدیریت نگهداری تاسیسات ساختمان (۲)

اینترنت اشیا[۱] و مدیریت نگهداری تاسیسات ساختمان (۲) ۹ مزیت اینترنت اشیا که صنعت تاسیسات را متحول می‌کند. نویسنده: مری کرستین هاسیوتیس[۲] مترجم: حسین منفرداصل (مدیر دپارتمان انرژی شرکت طراحان پایازیست‌سپید[۳]) وقتی به اینترنت اشیا و تاثیر آن بر صنعت گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع فکر می‌کنید، اولین چیزی که به ذهنتان خطور می‌کند، چیست؟ […]

شاخصه‌ های اصلی ساختمان‌ ها در دهه ‌های آینده

در آمریکا، سهم تولید کربن در ساختمان‌ها تقریبا یک سوم است و حدود ۴۰ درصد انرژی نیز در بخش ساختمان مصرف می‌شود. این در حالی است که طبق الزام آژانس بین المللی انرژی، تا سال ۲۰۵۰ تولید گازهای گلخانه ای مربوط به ساختمان باید تا ۷۵ درصد کم شود.