دفتر اسناد رسمی شهرری

 

محل پروزه: شهرری
کاربری: اداری
سال: 1397
مساحت زیربنا: 100 مترمربع
کارفرما: جناب آقای محدث
معمار مسئول: فرزاد اصلانی
تیم مهندسی: فرزاد آزادخانی
شرح خمات سپید: طراحی معماری و اجرا