بازسازی نیاوران

 

محل پروژه:‌ تهران، نیاوران
کاربری: مسکونی
سال: 1400-1401
مساحت: 180 مترمربع
کارفرما: آقای خویی
تیم طراحی: مهدی بابایی، مهسا ابوترابی، مهدی لولاچیان، محمد حسین کریمیان، سید محمد لاجوردی،‌ فرزاد آزادخانی، فرید آزادخانی
شرح خدمات: مدیریت پیمان، طراحی داخلی و اجرا، طراحی تاسیسات