گواهینامه ساختمان سبز

 

در دهه های گذشته، جوامع مختلف در سراسر دنیا گواهینامه‌های ساختمان سبز را به عنوان راهی برای شناخت و تشویق ساخت و ساز سبز پذیرفته اند و با تعیین استانداردهایی برای بهره‌وری انرژی کلی ساختمان، حفاظت از منابع آبی، مدیریت پسماند و مواد و مصالح مصرفی، کیفیت هوای داخلی و… در راه کاهش تأثیرات محیط زیستی و ساخت فضاهایی سالمتر قدم برداشته‌اند. در طول زمان گواهینامه‌ها، استانداردها و کدهای گوناگون محلی و بین‌المللی در سراسر دنیا به کار گرفته شده است.

در حالیکه یک فضا می‌تواند بدون آنکه گواهی داشته باشد، ساختمانی سبز و با کارایی بالا باشد ولی دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی منافع محسوس بسیاری دارد که بدون دریافت گواهینامه دستیابی بدان مقدور نیست.

گروه سپید یکی از مشاوران دریافت گواهینامه در صنعت ساخت و ساز پایدار و کسب و کار سبز است که دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی  LEED، EDGE ، GREEN STAR ، BREEAM ، CASBEE ، DGNB و… را مدیریت می‌کند. در بخش گواهینامه ساختمان سبز تیم سپید مدیران برنامه ریز و توسعه دهندگانی حضور دارند که بر اساس استانداردهای گواهینامه ها طراحی کرده، توسعه داده و آزمایشات را جهت دریافت گواهینامه مدیریت می‌کنند.

شرکت سپید، شریک منطقه‌ای شرکت سینتالی انگلستان در خاورمیانه، آسیای غربی و مرکزی در جهت توسعه سیستم ارزیابی ساختمان سبز بانک جهانی (EDGE) به سرمایه گذاران و فعالان حوزه ساخت و ساز کمک می‌کند تا پروژه‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و اجرا نمایند و برای ساختمان‌های خود گواهی ساختمان سبز از بانک جهانی دریافت نمایند.

گواهینامه‌های سپید