سازه

 

طراحی و اجرا براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، تیم طراحی دارای تجربه همکاری با شرکت  STANTEC. ارائه خدمات بهینه سازی طراحی سازه‌ای و مقاوم سازی سازه‌های موجود.